ابن مکان دارای امکانات ذیل می باشد :

1- میز پینگ پنگ

2- فوتبال دستی

3- دارت

4- شطرنج

 

   • مجموعه فرهنگی شهید علی چیت سازیان
  • مسجدالنور
  • خوابگاه شهیده مریم فرهانیان
  • زمین چمن
  • بهار اردوگاه
  • تابستان اردوگاه
  • پاییز اردوگاه
  • زمستان اردوگاه
  • خوابگاه لاله
  • اردوگاه کولکچال