زمین ورزشی شماره 3

این زمین ورزشی آسفالتی دارای امکانات زیر می باشد :

1- زمین فوتبال 

2- زمین بسکتبال

3- زمین والیبال

 

 

 

   • مجموعه فرهنگی شهید علی چیت سازیان
  • مسجدالنور
  • خوابگاه شهیده مریم فرهانیان
  • زمین چمن
  • بهار اردوگاه
  • تابستان اردوگاه
  • پاییز اردوگاه
  • زمستان اردوگاه
  • خوابگاه لاله
  • اردوگاه کولکچال