زمین چمن رزمی

این زمین دارای امکانات زیر می باشد :

1- زمین فوتبال چمن

2- سکوی تماشاگران

3- سن جهت برنامه های نمایشی و صبحگاه

4- سرویس بهداشتی 

 

   • مجموعه فرهنگی شهید علی چیت سازیان
  • مسجدالنور
  • خوابگاه شهیده مریم فرهانیان
  • زمین چمن
  • بهار اردوگاه
  • تابستان اردوگاه
  • پاییز اردوگاه
  • زمستان اردوگاه
  • خوابگاه لاله
  • اردوگاه کولکچال