منظریه در منظر تاریخ

کوه پایه های شمالی تهران که در دامنه رشته کوه های البرز قرار دارند از گذشته های دور به علّت زیبایی های طبیعی و مناظر دل انگیز شامل دره ها ، آبشار ها و درختان کهنسال موجود در این منطقه  جاذبه های فراوانی داشته است از آغاز سلطنت دوره قاجاریه که تهران به عنوان پایتخت و مرکز حکومت انتخاب شد .امیران و شاهزاده های قاجار به سوی دامنه های البرز آمده و با خریداری باغات و مزارع از مردم بومی این قسمت ها و یا با زور به تصرف و اشغال این باغات پرداختند ،منظریه آبادی کوچکی از فرا شمیران بود که در بخش شمالی اراضی تهران قرار داشت که احتمالاً به جهت اینکه منظریه از تهران و ساختمان های آن از این آبادی دیده می شد و به صورت یک دور نمای زیبا ونقاشی شده ظاهر می شد منظریه (به معنای نظر و چشم انداز ) گفته می شده است .

برمبنای اسناد موجود در سال 1301 (هـ..ق) کامران میرزا برادر ناصرالدین شاه ،آبادی منظریه را از حسام السلطنه خریداری کرد و عمارت نیمه کاره آن را ساخت و تکمیل کرد که هنوز هم در اردوگاه منظریه حفظ می شود .

در دوران مشروطه ، محمد علی شاه قاجار ، منظریه را از کامران میرزا به مبلغ 25 هزار تومان خرید و آن را در شمار املاک سلطنتی قاجاریه قرار داد .

در دوران حکومت رضا خان 1300(هـ..ق) منظریه در سیاهه املاک وزارت مالیه (دارایی ) قرار گرفت ولی پس از به سلطنت رسیدن رضا خان مجدداً در شمار املاک سلطنتی پهلوی قرار گرفت .

بر مبنای سندی که هم اکنون در مالکیت اردوگاه قرار دارد در سال 1313 اردوگاه منظریه مجدداً در اختیار وزارت دارایی قرار گرفت که برای کسب درآمد دولت به رئیس شورای ملّی وقت بنام طوسی نائب به اجاره واگذار شد .

مبلغ اجاره سالیانه در این سند 300 هزار ریال ذکر شده است در این سند مالکیت منظریه وزارت مالیه (دارایی) دولت عالیه ایران ذکر شده است .در سال 1314 شمسی باغ منظریه توسط وزارت فرهنگ اجاره شد و دراختیار سازمان ملّی پیش آهنگی قرار گرفت که برای امور تربیتی و اردوگاه های جوانان مورد بهره برداری قرار گرفت . از سال 1335 که اولین جمبوری پیش آهنگی کشور تشکیل شد. کلیه اراضی و ساختمان های منظریه در اختیار سازمان پیش آهنگی قرار گرفت و در برنامه های عمرانی پنج ساله برای توسعه و عمران باغ منظریه اعتباراتی منظور شد و احداث بنای جدید و احداث اردوگاه کولکچال و سایر بنا ها و اماکن احداثی مربوطه به آنها در این دوره انجام شد .

اردوگاه منظریه در دوران انقلاب اسلامی در سال 1364 در مراسم با شکوهی که در حضور خانواده شهید باهنر برگزار شد به یاد خدمات ارزنده ایشان به نام اردوگاه شهید باهنر نام گذاری گردیید .  • مجموعه فرهنگی شهید علی چیت سازیان
  • مسجدالنور
  • خوابگاه شهیده مریم فرهانیان
  • زمین چمن
  • بهار اردوگاه
  • تابستان اردوگاه
  • پاییز اردوگاه
  • زمستان اردوگاه
  • خوابگاه لاله
  • اردوگاه کولکچال